Nepal is een Aziatisch land en ligt in het Himalaya-gebergte tussen India en Tibet. Het wordt wel het land van de lachende mensen genoemd. Van de tien hoogste bergen in de wereld liggen er acht in Nepal, waaronder de hoogste berg ter wereld: de Mount Everest. Nepal is 147.181 km2 groot (4 keer Nederland) en telt bijna 29 miljoen inwoners. De hoofdstad is Kathmandu  en ligt in een vallei waar veel mensen wonen. 

 

De gemiddelde levensverwachting is 59 jaar. Een kleine negentig procent van de bevolking hangt het hindoeïsme aan en ongeveer vijf procent is boeddhist. Ongeveer twintig procent van de oppervlakte is bruikbaar voor landbouw. Nepal is zeer heuvelachtig, waardoor veel gebieden moeilijk bereikbaar zijn.

Na grootschalige demonstraties maakte koning Gyanendra op 24 april 2006 bekend dat hij de macht overdroeg aan de politieke partijen en het parlement. De nieuwe regering, bestaande uit een coalitie van zeven partijen, en de maoïstische beweging kondigden vervolgens een staakt-het-vuren af en een vredesakkoord volgde. Nepal bevindt zich thans in een transitieproces, dat geacht wordt naar duurzame vrede te leiden. Enige jaren geleden werd Nepal getroffen door een van de zwaarste aardbevingen. Hierdoor is het land, dat al arm was, er nog slechter aan toe.

Veel mensen in de steden en op het platteland zijn extreem arm; meer dan de helft van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Landbouw is erg belangrijk en bijna tachtig procent van de bevolking is daarin werkzaam en produceert jute, suikerriet, tabak en graan. De productie van textiel en tapijten neemt toe. Toeristen vormen ook een belangrijke bron van inkomsten, zij komen vooral voor de ongerepte natuur en de Himalaya.

Voor verdere informatie over Nepal klik hier.

SDEF heeft zich aangesloten bij Nepal Federatie Nederland (NFN). In deze federatie zijn stichtingen in

Nederland verenigd die Nepal een warm hart toedragen. Door samen te werken, kennis uit te wisselen

en te overleggen samen kunnen krachten gebundeld worden en kan men elkaar helpen. Zo wordt overlap

in projecten voorkomen en wordt er hopelijk effectiever en efficiënter gewerkt in Nepal maar ook in Nederland.

NFNLogo.png