top of page

Jaarlijks hebben we circa 12.000 euro nodig. De kosten voor onderwijs in de lagere klassen is lager dan in de hogere klassen. Na klas 10 nemen de kosten fors toe en hebben we 300 euro per jaar per kind nodig voor klas 11 en 12.

Een beroepsopleiding kost al gauw 3000 euro.

Middels fondsenwerving op scholen, organisaties met maatschappelijk belang, sportieve en ludieke acties, opbrengsten van verjaardagen en feestjes, individuele acties van kinderen en vaste donateurs, is het ons ieder jaar nog gelukt om ons streefbedrag te halen.

bottom of page