Sunrise Dutch Education Fund is een kleinschalig, maar zeer doeltreffend onderwijsfonds voor kinderen in Nepal. In Nepal is het voor een alleenstaande ouder, door welke situatie dan ook, erg moeilijk om de kosten voor onderwijs van hun kind te betalen. Het SDEF fonds  maakt het mogelijk dat ieder kind minimaal 10 jaar onderwijs kan volgen.

Kinderen in Nepal, die wel een ouder hebben, worden vaak naar een weeshuis gebracht om onderwijs te krijgen. De ouder heeft niet de financiële mogelijkheden om het kind onderwijs te laten genieten en brengt het om die reden naar een weeshuis. Door onze steun aan alleenstaande ouders kan het kind uit het weeshuis terug naar de ouder en in andere gevallen wordt door onze steun het kind naar een weeshuis brengen zodat het onderwijs krijgt, voorkomen.

 
Voor ons is het belangrijk dat ouder en kind bij elkaar blijven en dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om minimaal 10 jaar basisonderwijs te kunnen volgen.

Sunrise Dutch Education Fund zal een kind tien jaar lang voorzien van schoolgeld, schoolkleding, boeken, schrijfgerei, lunches en schoenen. De kosten die daarmee zijn gemoeid, zijn 150 euro per jaar. Het geld gaat niet naar de ouder(s), maar rechtstreeks naar de school. 

Op dit moment volgen 75 kinderen basisonderwijs en zijn er 6 studenten die een beroepsopleiding volgen. Ons team in Nepal zorgt voor de begeleiding en monitoring van deze kinderen. 

Er zijn nog heel veel kinderen in Nepal die geen toegang hebben tot basisonderwijs. Wij willen ze graag helpen maar hebben jouw hulp hierbij hard nodig!

Giften die wij ontvangen worden volledig ingezet om ons doel te realiseren. We hebben geen overheadkosten en alle bestuursleden doen hun werk belangeloos.  Klik hier voor de publicatiegegevens.

Op deze site vind je alle informatie die je nodig mocht hebt. Mocht je vragen hebben kun je altijd contact met ons opnemen.