top of page

Wie is het Sunrise Dutch Education Fund?
Wij zijn een kleinschalig, maar zeer doeltreffend onderwijsfonds voor kinderen in Nepal dat in 2007 in Nederland is opgericht. In Nepal is het voor een alleenstaande ouder of als er geen ouders meer zijn en familieleden voor een kind zorgen, door welke situatie dan ook, erg moeilijk om de kosten voor onderwijs van hun kind te betalen.  Het SDEF fonds  maakt het mogelijk dat ieder kind tien jaar onderwijs kan volgen, zodat zij de lagere en middelbare school kunnen afronden. Er zijn nog heel veel kinderen in Nepal die geen toegang hebben tot basisonderwijs. Wij willen ze graag helpen maar hebben hierbij hard hulp nodig.

Het onderwijsprogramma
SDEF voorziet een kind tien jaar lang van schoolgeld, schoolkleding, boeken, schrijfgerei, lunches en schoenen. De kosten bedragen € 150,00 per jaar per kind. Voordat een kind kan deelnemen aan het onderwijsprogramma, wordt het totaal bedrag per kind gereserveerd op onze bankrekening in Nederland. Het geld wordt niet naar de ouder(s)/familieleden, maar rechtstreeks naar de school vanuit Nederland overgemaakt, zodat we zeker weten dat het geld ook echt wordt ingezet voor het onderwijs van de kinderen. 
Op dit moment volgen 94 kinderen het onderwijsprogramma. De afgelopen 15 jaar hebben 148 kinderen deelgenomen. 

Donaties
Gelden uit acties, van donateurs en sponsors gaan allemaal rechtstreeks naar het onderwijsprogramma. Giften die wij ontvangen worden volledig ingezet om ons doel te realiseren. 
We hebben geen overheadkosten en alle bestuursleden doen hun werk belangeloos. 

Lokale staf
SDEF werkt met drie lokale bestuursleden die uit twee regio’s Sindupalchok (noorden) en Magwanpur (zuiden) komen en de scholen en dorpen goed kennen. Zij krijgen de aanvragen via de directeuren van de scholen. Checken de thuis situatie en behandelen en bespreken de aanvragen en kinderen met het bestuur in Nederland. Daarnaast monitoren zij zeer regelmatig de voortgang van alle kinderen en kunnen ter plekke snel bijsturen en overleggen met de ouders/familie. Daardoor zijn wij als Nederlands bestuur direct op de hoogte van de actuele situatie.

20220503_165820.jpg
P1045172.JPG
bottom of page